Ting networking

     Tehnologija se mijenja - komunikacija ostaje

Pasivna mreža LAN WAN VPN Bežična mreža Mrežna sigurnost IP telefonija Mrežna integracija

Pasivna mreža

Izgradnjom mreže strukturnog kabliranja umanjuje se mogućnost grešaka u kabelskoj infrastrukturi. Strukturno kabliranje je sustav u jednoj ili više građevina povezanih u zajedničku funkcionalnu cjelinu. Strukturno kabliranje definira izvedbu mreže u sustavu zvjezdaste topologije, specificira dozvoljene udaljenosti povezivanja, određuje vrstu spojeva i načine povezivanja, definira zahtjeva za parametre kvalitete pojedinih elemenata i cijelog sustava mreže, a sve to neovisno o vrsti odabranog medija kabelskog sustava.

 Kod implementacije pasivne mrežne infrastrukture par faktora se mora uzeti u obzir neovisno da li se koristi optičko ili bakreno povezivanje.

o    Životni vijek ožičenja koje se misli implementirati

o    Aplikacije i promet koji će se koristiti povrh implementirane mreže

o    Aktivna mrežna oprema koja će se koristiti

o    Cijena aktivne mrežne opreme

o    Garancija na implementirano ožičenje i njene komponente

o    Cijena u odnosu na kvalitetu/performanse

o    Vrijeme koje će korisnik provesti u prostorijama u kojima se infrastruktura implementira

 

Oslanjanje samo na cijenu nije mudra odluka u donošenju ocjene projekta mrežnog ožičenja jer se treba ocjenjivati cjelokupni trošak životnog vijeka ožičenja. Razlika u cijeni se može očekivati ugradnjom kvalitetnijih komponenti, većom kategorijom korištenih kabela kao i udio cijene rada koji ulazi u cjelokupnu investiciju. Tek uzimanjem svih tih komponenti kao i cijenu održavanja postavljene infrastrukture dolazimo do cijene koštanja pasivne mrežne infrastrukture (Cost of Ownership). Ožičenje se u prosjeku projektira na minimalni životni vijek od 10 godina pružajući podršku za 2-3 generacije aktivnih mrežnih komponenti.

Strukturno kabliranje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za mrežni promet koji danas podržava razmjenu podataka, telefonsku i video komunikaciju, mrežnu televiziju (IPTV), data-centar sustave kao i nadolazeće tehnologije vezane za aktivne mreže. Stalnim napretkom unutar sustava aktivne mrežne opreme postavljaju se sve veći zahtjevi pred sustav ožičenja kako bi zaštitili investicije u mrežnu infrastrukturu.

Osnovna načela koje strukturno kabliranje treba zadovoljavati su da kabliranje treba biti zasićeno (izveden dovoljan broj priključnih mjesta u odnosu na broj zaposlenih), generičko (izvedba instalacije kabelima neovisnim o tehnologiji opreme) i fleksibilno (omogućeno povezivanje sustava preko standardiziranih komponenata).

 Prednosti strukturnog kabliranja:

• korištenje jeftinijih i lako dobavljivih kabela i konektora – korištenje kvalitetnih kablova i konektora koji povećavaju pouzdanost rada mreže,

• jednostavno postavljanje i povezivanje opreme,

• male dimenzije kabela u kanalima,

• fleksibilnost preseljenja postojećih i dodavanja novih korisnika,

• brzina promjene strukture i načina povezivanja,

• jednostavnost održavanja

Nudimo Vam mogućnost iznajmljivanja pojedinih procesa u izgradnji mrežne infrastrukture kao npr. spajanje optičkih kabela (optical splice) i njihovo certificiranje (oTDR) najmodernijim uređajima. Iste usluge nudimo i za bakreno povezivanje te izgradnju sistem centara.