Ting networking

     Tehnologija se mijenja - komunikacija ostaje

Pasivna mreža LAN WAN VPN Bežična mreža Mrežna sigurnost IP telefonija Mrežna integracija

Mrežna sigurnost

Sigurnost poslovnih sustava je područje na koje se u posljednje vrijeme ulažu znatni napori i sredstva. Mrežna sigurnost, kao dio opće sigurnosti, ne svodi se samo na pitanje: „Koji je najbolji vatrozid?“ U vezi sigurnosti Vaše mreže postoje dva ekstremna pristupa: apsolutna sigurnost i apsolutni pristup mreži. Apsolutna sigurnost ne postoji. Najviše što možemo učiniti je poduzeti sve moguće mjere i procedure koje su nam na raspolaganju kako bi učinili naš sustav što sigurnijim. Apsolutni pristup je naprotiv jako dostupan. Odmah je uspostavljen, omogućava nesmetano pregledavanje, izvršavanje i kopiranje podataka bez autorizacije, pristup sustavima moguć je bez lozinki ili drugih prepreka. Internet kao mreža svih mreža je veliki izazov i dobra prilika za predstavljanje i prihode ali  predstavlja i velik sigurnosni rizik. Neka istraživanja pokazuju kako je preko 70% sigurnosnih incidenata prouzročeno napadima unutar tvrtke. Zbog toga je izuzetno bitno da svaki računalni sustav bude zaštićen od neovlaštenog pristupa kako izvana tako i iznutra. Danas se sigurnosni elementi implementiraju gotovo na svim komponentama sustava. Neki od načina zaštite su implementacija autoriziranog pristupa resursima, kriptiranje prometa, nadgledanje, alarmiranje i sprečavanje napada na sustav (IPS/IDS), izgradnja sustava koji ne ovisi samo o jednom neredundantnom elementu, antivirusna zaštita itd. Elemente mrežne sigurnosti  implementiramo na različitim mrežnim uređajima (vatrozidi, usmjerivači i sl.). Također, danas se sve više gleda na mrežnu sigurnost na način integracije svih računalno-komunikacijskih uređaja u jedan siguronosni sustav koji će imati samoobrambene karakteristike u skladu sa siguronosnom politikom tvrke (self-defending network).

 

Ipak, najvažnije pitanje prije nego se odlučite na implementaciju bilo kakve sigurnosti jest koliko Vam je važno vaše elektroničko poslovanje i Vaši podatci. Gubitak podataka može prouzročiti nenadoknadiv gubitak za jednu kompaniju, ne samo zbog gubitka podataka već i zbog ponovnog uspostavljanja sustava i podataka kroz trošak resursa i vremena, kao i negativna reklama, gubitak povjerenja ili pravne posljedice. Svako rješenje zahtjeva različitu razinu sigurnosti koja se implementira na različite načine. Pri implementaciji sigurnosnih procedura i elemenata treba imati na umu koja se oprema i aplikacije koriste kako bi ona mogla uspješno implementirati. Sigurnost je dug i mukotrpan proces koji se treba svakodnevno nadograđivati i podešavati kako bi mogao zadovoljiti kriterije koji su propisani sigurnosnom politikom tvrtke.